logo design

    Логото е лицето на всяка компания и на всеки бранд. Изборът на всеки един от неговите елементи е от изключителна важност – форма, сенки, ефекти, цветове и нито един от тези елементи не трябва да бъде подценяван.